Виключення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Ви стали власником квартири в якій попередній власник не сплачував борги за житлово-комунальні послуги. І тепер, комунальники вимагають сплатити заборгованість, що була утворена не вами, оскільки особовий рахунок оформлюється не на споживача, а на нерухомість.

То що ж робити?

Так, в п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що індивідуальний споживач зобов`язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору (ч.1 ст. 9 Законом України «Про житлово-комунальні послуги»).

Пунктом 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» на співвласника багатоквартирного будинку покладається обов`язок своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Згідно з п. 38 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, індивідуальний споживач зобов`язаний оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договорами.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавець комунальної послуги зобов`язаний розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг.

З аналізу вищенаведених норм права можна зробити висновок, що власник квартири в багатоквартирному житловому будинку, як споживач комунальної послуги, має обов`язок оплачувати житлово-комунальні послуги відповідно до умов укладеного договору та лише  фактично спожиті ним послуги.

Новий власник майна не є правонаступником попередніх власників (якщо він не брав на себе обов’язку з їх сплати) і не зобов’язаний сплачувати заборгованість, яка утворилася з їх вини. Споживачем послуг житлово-комунальних підприємств новий власник нерухомості став лише після набуття ним права власності на майно.

Підприємства що надають житлово-комунальні послуги не мають правових підстав перекладати зобов’язання щодо сплати заборгованості за спожиті комунальні послуги попередніми власниками на нового.

Подібні висновки викладені Верховним Судом у постанові від 01 вересня 2020 року справа № 686/6276/19, постанові від 18 грудня 2018 року справа № 209/4456/16 та інших.

Чинним законодавством не передбачено обов’язку покупця квартири сплачувати борги попередніх власників (наймачів) квартири.

Тож, у разі порушення своїх прав, будьте готові до їх захисту.